Trẻ em hôm nay -thế giới ngày mai

Địa chỉ: Bản Kim Khê- Châu Kim
Điện thoại di động: 0919617797
 • Trần Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919617797
  • Email:
   thanhhadc66@gmail.com
 • Lô Thị Hồng Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0976446189
  • Email:
   hongcucmn84@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó
  • Điện thoại:
   919617797
  • Email:
   dungnguyen7984@gmail.com
 • Lương Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0916900628
  • Email:
   vienluongqpna@gmail.com